Pielęgniarstwo - serwis internetowy
Portal Pielęgniarek i Położnych
Dzień Pielęgniarek

Pielęgniarstwo to:


- sztuka działania (profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarskie i celna diagnoza pielęgniarska, skuteczne prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznego ...)

- nauka (analiza własnych działań, ciągłe doskonalenie się zawodowe, badania naukowe w pielęgniarstwie, kształcenie licencjatów, magistrów, doktorów, profesorów, itd.)

Studiowanie pielęgniarstwa

Studia pielęgniarskie
Uczelnie kształcące pielęgniarki i położne
Kształcenie podyplomowe
Dziedziny pielęgniarstwa

Praca pielęgniarek

Pielęgniarki, położne
Oferty pracy dla pielęgniarek

Samorząd pielęgniarski

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Informacje pielęgniarskie

Aktualności dla pielęgniarek Ankiety pielęgniarskie
Czasopisma pielęgniarskie
Pielęgniarstwo w internecie
Strajki pielęgniarek

Pielęgniarka patrzy!!!Kontakt:

tadeusz2b[małpka]vp.plPolecam:

Pielęgniarki
Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego
Namysłów